Japanese/English     

OUR WISH IN Esperanto language

 

Kordeziro                        (traduko de Konisi Gaku)
1.
Se de super ni, el la c^iel', ne falus minace al ni
bomboj, kugloj, misil' sed libroj, kajeroj kaj krajon'
do ni tuj liberigus nin de malsag^a antau^jug^'.
kaj batali jam c^esus ni, vivus ni pac'
2.
Se c^irkau^e de ni, sur la ter' ne bruus minace al ni,
zumo de bomavi' sed kantoj kun bela melodi'
do ni tuj liberigus nin de teruro kaj malam',
ni kantus kune man' en man' kanton de liber'
3.
Se malsupre de ni, sub la ter' ne kus^us minace al ni,
minoj kun pulvomas' sed semoj tritikaj au^ de riz,
do ni tuj liberigus nin de malsato kaj malpac',
kaj dividi c^ion provus ni por bonfarta viv'.
4.
Se nur unusola kordezir' realig^os lau^ nia j^urpet'
pacon por nia mond' pripetos ni el tuta kor'.
G^is plenumig^o de nia pet' kune dau^re mars^os ni,
por ke vivu c^iuj de la mond' pace sen milit'.
            

 

Copyright (C) 2003-2004JEARN Hyogo.All right reserved.